Vizyon

Gerçek Belediyecilik ile Küçükçekmece Vizyonu

Yeni Yüzyıl Küçükçekmece Vizyonumuz

1 Şub 2024

Hizmet ve eser siyasetinden taviz verilmeyen, teknolojik ve dijital yaklaşımlardan yararlanarak yenilikçi ve öncü uygulamaların hayata geçirildiği, yerel hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ayrım gözetmeden ulaştırıldığı bir Küçükçekmece

Akıllı teknolojiler ve güncel yönetim yaklaşımlarını harmanlayarak başta trafik ve toplu taşıma olmak üzere, sürdürülebilir projelerin hayata geçirildiği bir Küçükçekmece

Ailelerin, kadınların, çocukların, gençlerin, engellilerin, yaşlıların, gazilerin, şehit yakınları ve ihtiyaç sahiplerinin; hizmetlerin merkezinde yer aldığı bir Küçükçekmece

İstihdamdan eğitime, sağlıktan ulaşıma kadar her alanda dezavantajlı toplumsal grupların yönetime katılmasına, belediye hizmetlerinden eşit, adil ve hakkaniyetli bir şekilde yararlanmasına öncelik verilen bir Küçükçekmece

Özgün mimarisi, kimlikli, nitelikli kentsel tasarım uygulamalarına, tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu yerleşim alanlarına sahip, herkes için erişilebilir kentsel hizmetlerin sunulduğu, doğaya ve çevreye saygılı bir Küçükçekmece

Sürdürülebilir şehirleşme modeli ile depremin yanı sıra küresel iklim değişikliğiyle artış gösteren sel, su stresi, tarımsal kuraklık gibi afet ve etkilere karşı dirençli, sosyal ve ekonomik riskler başta olmak üzere her türlü kırılganlığa karşı güvenli bir Küçükçekmece

Yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, emisyon azaltımı, entegre atık yönetimi, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarına yatırım yapan; bütüncül, özgün ve fark oluşturan eser ve hizmetlerle buluşan bir Küçükçekmece

Üniversiteler, teknoloji transfer bölgeleri, merkezi idare kuruluşları, belediye birlikleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve diğer tüm paydaşlarla birlikte hareket eden, ortak akıl ile yönetilen, katılımcı bir Küçükçekmece

Akıllı ve modern teknolojileri kullanarak şehir planlamasını, kentsel dönüşümü, sosyal politikaları etkili, verimli ve koordineli yönetmek için bütünleşik modelleri geliştiren bir Küçükçekmece

Nitelikli iş gücü oluşturma ve sürdürülebilir kalkınma için girişimci ve yenilikçi uygulamaların desteklendiği bir Küçükçekmece

Yapay zekâ, büyük veri, açık veri, robotik teknolojiler, nesnelerin interneti, insansız hava araçları, dijital ikiz gibi yeni nesil teknolojilerin belediye hizmetlerine dahil edilerek hizmet kalitesinin yükseltildiği; vatandaşın hayatının kolaylaştırıldığı, karar alma süreçlerine daha etkin katılımın sağlandığı bir Küçükçekmece

Tehlike ve acil durum sırasında vatandaşlarımızın bir araya gelmesini sağlayan güvenli toplanma alanlarının, muhtemel afet sahalarına yakınlık ve ulaşılabilirlik kriterleri bakımından en üst seviyede hazırlıklı olacak şekilde tasarlandığı bir Küçükçekmece

Bir yandan ihtiyaç duyulan kalıcı konutları hızla üretirken diğer yandan şehrin ve toplumsal hafızanın devamlılığını sağlayacak, şehir-medeniyet ilişkisini göz ardı etmeyen, mevcut şehir dokusu ile ilişkisini devam ettirebilen sosyal, kültürel ve yeşil alanlarıyla örnek olan bir Küçükçekmece

Kamusal mekân tasarımında özel gereksinimli bireylerin, çocukların, yaşlıların, kısacası şehrin tüm sakinlerinin konforlu, kesintisiz ulaşımını sağlayacak, yaya hareketliliğini artıracak uygulamaların yaygınlaştırıldığı bir Küçükçekmece

Kadınların çalışma hayatına dahil olmasını kolaylaştırmak için kreşlerin, bakım merkezlerinin ve mesleki eğitim imkânlarının artırıldığı, kısmi zamanlı çalışmanın yaygınlaştırıldığı bir Küçükçekmece